Export

Certificaat
Klik voor de grote versie - Certificaat

Klik voor de grote versie - Certificaat
Veencars verzorgt de benodigde Nederlandse exportpapieren voor particulieren en bedrijven.

Bijvoorbeeld:
 • Exportkenteken
 • Exportkentekennummer en platen, zowel kunststof als metaal
 • Verzekering (groene kaart voor 15 dagen, zie foto hiernaast)
 • Euro 1 verklaring, met oorsprong gegevens
 • Euro 2 document, een uitgebreid document met oorsprong gegevens en afgestempeld door de KvK
 • Douanedocument ook wel genaamd EAD en of Sagitta.
 • Sagitta (douanedocument) voor snelle elektronische aangifte ten bate van uitvoer van goederen voor buiten de EU, voor eventuele BTW teruggave.
 • CVO EG Certificaat van Overeenstemming (CVO verklaring)
 • KKZ Duits Kurzzeitkennzeichen, een tijdelijk kenteken wat 5 dagen geldig is inclusief WA-verzekering (5 daags kenteken)
 • ZKZ Duits Zollkenzeichen, een tijdelijk kenteken met een variabele looptijd tot 1 jaar inclusief WA-verzekering
Ook verzorgen wij transport naar de havens en tevens verzorgen wij ook export van auto`s door de gehele wereld (ook voor particulieren.)
 
Uitleg Nederlandse exportdocumenten:

Uitvoerverklaring
Een RDW-uitvoerverklaring of -uitvoerkentekenbewijs is het document dat wordt afgegeven als een voertuig in het kentekenregister is aangemeld voor uitvoer. De uitvoerverklaring kan worden afgegeven door de RDW of door een RDW-erkend bedrijf met een vergunning voor export. Een uitvoerverklaring is pas geldig als deze is voorzien van een uitvoerstempel en een transactiecode.

Een uitvoerkentekenbewijs is hetzelfde document als een uitvoerverklaring met het verschil dat op het uitvoerkentekenbewijs een uitvoerkentekennummer wordt vermeld. Met dit uitvoerkenteken kan men gebruik maken van de openbare weg. Zonder uitvoerkenteken, mag een voertuig geen gebruik maken van de openbare weg, in dat geval moet de auto worden getransporteerd. Een uitvoerverklaring/-kentekenbewijs kan slechts eenmaal worden verstrekt en kan niet worden verlengd.
   
Om een uitvoerverklaring te verkrijgen, worden door de RDW een aantal eisen gesteld. De aangever dient een origineel, geldig legitimatiebewijs te overleggen en met de kentekencard van het voertuig met de daarbij behorende tenaamstellingscode of met het oude kentekenbewijs dit moet compleet zijn, dat wil zeggen kentekenbewijs Deel IA, IB en II of, indien het een heel oud model kentekenbewijs betreft, Deel I, II (IB) en Kopie Deel III/Overschrijvingsbewijs. Tevens moeten de juiste (GAIK-) kentekenplaten worden ingeleverd. De Nederlandse kentekenplaten worden na de exportaanmelding direct vernietigd.
 
Deel IB
Voorafgaand aan de exportaanmelding wordt het voertuig opgenomen in de bedrijfsvoorraad van Autobedrijf Veencars Occasions. Autobedrijf Veencars Occasions is tevens ook een dienstverlenende organisatie maar houdt zich hoofdzakelijk bezig met de daadwerkelijke in- en verkoop van voertuigen. De opname in de bedrijfsvoorraad is bij export alleen om administratieve reden.
 
Door opname in de bedrijfsvoorraad kan Autobedrijf Veencars een vrijwaringsbewijs aan de laatste Nederlandse eigenaar verstrekken, die daarmee kan aantonen dat het voertuig van zijn naam af is en dat hij hiervoor niet langer aansprakelijk is. 
 
Het roze formulier ‘’Bedrijfsvoorraad Deel IB’’ op naam van Autobedrijf Veencars Occasions wordt voorzien van een uitvoerstempel en tezamen met de overige delen van het kentekenbewijs en de uitvoerverklaring aan de nieuwe (buitenlandse) eigenaar overhandigd.
 
Verzekering
Indien de nieuwe (buitenlandse) eigenaar met het voertuig gaat rijden, dient hij zelf een verzekering af te sluiten. Enkele verzekeringsmaatschappijen leveren voor dit doel speciale kortlopende verzekeringen. Autobedrijf Veencars Occasions kan klanten voorzien van een internationaal verzekeringsbewijs. Dit verzekeringsbewijs is een groene kaart met een geldigheid van 15 dagen. Een groene kaart heeft alleen een WA-dekking. Exportauto’s kunnen niet WA-plus of allrisk worden verzekerd.
 
Bij een groene kaart wordt een groene sticker afgegeven, die men op de nummerplaat kan plakken. Deze sticker is niet verplicht, maar slechts een hulpmiddel voor instanties zoals politie en douane om snel te kunnen zien dat het voertuig verzekerd is.
 
Uitvoerkenteken
Wanneer een voor uitvoer aangemeld voertuig gebruik gaat maken van de openbare weg, oftewel rijdend naar het land van bestemming gaat, is een uitvoerkenteken benodigd. Bij de aanmelding voor export worden de Nederlandse kentekenplaten namelijk vernietigd. Een uitvoerkentekenplaat bestaat uit zwarte letters en cijfers op een witte ondergrond.
 
Een uitvoerkenteken kan alleen worden verstrekt als het voertuig nog een geldige APK- keuring heeft. Een uitvoerkenteken is 14 dagen geldig, tenzij de vervaldatum van de APK eerder afloopt. In dat geval is de APK-vervaldatum de vervaldatum van het uitvoerkenteken.

Car Assistance

De voordelen van Car Assistance:Car Assistance kan in combinatie met een Groene kaart afgesloten worden voor personenauto's (Categorie A) met een geldig uitvoerkenteken en een geldige APK. De Car Assistance dekking is geldig in heel Europa en blijft net als de Groene kaart 15 dagen van kracht.

 • De kosten van een noodreparatie langs de weg zijn gedekt;*
 • Vervoer van het voertuig naar een garage of ander adres indien (nood)reparatie niet mogelijk is;
 • Vergoeding van de kosten voor bewaken, slepen, bergen en stallen van het voertuig;
 • Vervoer van het voertuig naar de eindbestemming.

Let op: bovenstaande vergoedingen zijn van kracht zolang de waarde van het voertuig niet overstegen wordt.

*Alleen geldig buiten een straal van 20 kilometer van het verkooppunt van de Groene kaart. Wanneer u online een Groene kaart heeft gekocht, wordt uw ingevulde postcode als het punt van verkoop beschouwd.  

EAD Douanedocument of Sagitta voorheen EX.A
Voor goederen die naar een land buiten de Europese Unie worden geëxporteerd, behoort aangifte ten uitvoer bij de douane te worden gedaan. Tegenwoordig wordt aangifte ten uitvoer elektronisch gedaan, ook voor andere (export)goederen dan voertuigen kunnen wij douanedocumenten maken. 
 
Veel auto’s worden geëxporteerd zonder dat daarvoor aangifte ten uitvoer bij de douane wordt gedaan. Het douanedocument wordt voornamelijk gebruikt om in de boekhouding van de verkoper het 0% BTW-tarief te kunnen aantonen. Een door de douane aan de buitengrens van de EU afgestempeld Sagitta-document is het bewijsstuk om het 0% BTW-tarief te kunnen toepassen, zonder dit Douane-document bent U NIET bevoegd tot uitbetaling van de BTW danwel bij verkoop op Uw faktuur de 0% regeling toe te passen.
 
Voor de verkrijging van een Certificaat EUR.1 of een Factuurverklaring EUR.1 voor voertuigen met een verkoopprijs boven de € 6000,00 dient ook een EAD-douanedocument te worden gemaakt.
 
EUR.1 Factuurverklaring  
Diverse derde landen hebben een overeenkomst met de Europese Unie over de preferentiële behandeling bij de invoer van goederen van Europese oorsprong. Het bewijs van Europese oorsprong is het Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. Een EUR.1-certificaat dient in Nederland geldig gemaakt te worden door zowel de Kamer van Koophandel als de douane. De EU heeft met een aantal landen buiten de EU handelsakkoorden gesloten. Door deze afspraken kan de buitenlandse koper gebruik maken van invoervoordeel, zoals verlaging of geen heffing van invoerrechten.
 
Autobedrijf Veencars Occasions heeft vergunningen via diversen providers w.o. van de Nederlandse douane en het Ministerie van Economische Zaken gekregen om zelf oorsprongsdocumenten (EURO 1) voor auto’s af te geven. Dit document met de naam Factuurverklaring EUR.1 heeft dezelfde waarde als het traditionele EUR.1-certificaat en hoeft niet te worden voorzien van een stempel van de douane en de Kamer van Koophandel. Indien de Factuurverklaring EUR.1 wordt afgegeven voor een auto met een factuurwaarde boven de € 6000,00, dient tevens een Sagitta of een EAD-douanedocument te worden opgemaakt. Let wel op, dat tijdens het opmaken van deze documenten het voertuig wel bij ons aanwezig moet zijn dan wel op een locatie in onze nabijheid om bij een eventuele (controle)melding het voertuig te kunnen laten schouwen door een overheidsinstantie als daarom gevraagd wordt. 
  
Certificaat van Overeenstemming CVO
Om in een lidstaat van de Europese Unie een kenteken op een auto te kunnen krijgen is een bewijs van Europese Typegoedkeuring nodig. Vanaf 1995/1996 leveren
fabrikanten daarom een Certificaat van Overeenstemming bij nieuwe auto’s. Op het Certificaat staat alle technische specificaties van het voertuig en het EG-typegoedkeuringsnummer.
 
Ook bij de invoer van een gebruikte auto dient een CVO te worden overgelegd. Bij verkoop van een gebruikte auto is het CVO vaak niet meer aanwezig en aanvraag van een duplicaat bij de importeur of fabrikant van het voertuig kan kostbaar en tijdrovend zijn.
   
Daar Autobedrijf Veencars Occasions de beschikking heeft over de CVO-database van de RDW, kan Autobedrijf Veencars Occasions voor kentekens die in deze database zijn opgenomen, een document verstrekken met de gegevens van de typegoedkeuring.
 
In steeds meer Europese landen buiten de EU wordt ook om een CVO gevraagd. In een aantal (Oost-Europese) landen stelt men bij de invoer normen aan de emissiewaarden van de auto. Aan de hand van het emissierichtlijnnummer vermelden wij daarom in de Verklaring Typegoedkeuringsgegevens de emissienorm van het voertuig (EURO2,  EURO3, etc.).

Verklaring typegoedkeuringsgegevens personenauto
Als u een personenauto exporteert naar het buitenland en daar een kenteken aanvraagt, wordt er gevraagd naar een Verklaring typegoedkeuringsgegevens. De informatie op de Verklaring typegoedkeuringsgegevens is te vergelijken met die van een CVO (Certificaat Van Overeenstemming) of COC (Certificate Of Conformity) verklaring.

Op deze verklaring vindt u de technische informatie die benodigd is om de auto te registreren. Via ons bedrijf ontvangt U eenvoudig de Verklaring typegoedkeuringsgegevens bij Veencars, klaar terwijl U wacht.

Voordelen typegoedskeuringsgegevens:

 • Wordt in 98% van de gevallen geaccepteerd door de Europese autoriteiten;
  (Let op: voor België en Frankrijk geen garantie op acceptatie)
 • Verkrijgbaar in het Engels, Duits, Frans, Russisch, Pools, Spaans, Italiaans en Nederlands;
 • Homologatiegegevens uitgebreid met de Euronormering van het voertuig;
 • Ook kunnen wij hem versturen, vandaag voor 16.00 uur besteld, na betaling nog dezelfde dag nog op de post.

Kurzzeitkenzeichen (KKZ)
Een Kurzzeitkenzeichen is, zoals de naam al aangeeft een tijdelijk kenteken voor de korte duur. Deze platen zijn 5 dagen geldig en worden geleverd inclusief een WA-verzekering.
Dit tijdelijke kenteken heeft tot doel een ongeregistreerd of een geregistreerd voertuig te kunnen vervoeren en word hoofdzakelijk gebruikt bij het overbrengen van het ene naar het andere EU-land. Een bijkomend voordeel van dit tijdelijke kenteken is dat het voertuig niet formeel hoeft te zijn voorzien van een geldig APK-bewijs.

Zollkennzeichen (ZKZ)
Het Zollkenzeichen is een kenteken voor een geregistreerd voertuig, dat na keuze aangevraagd kan worden voor een periode van 1 tot maximaal 12 maanden.
Met deze registratie kunt U gebruik maken van de Europese wegen, zoals U zou doen met een permanente registratie.
Houd wel rekening met de lokale wetgeving, aangezien er per land aanvullende regels en/of wetten van toepassing kunnen gelden. Zo is het in Nederland verplicht om bij gebruik langer dan 2 weken BPM en wegenbelasting te betalen, tenzij U daar natuurlijk een vrijstelling voor heeft.